Etusivu

Puhevammaisten viikko 30. 9.– 6.10.2019

Puhevammaisten viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Ystävyys yhdistää! Samaan aikaan ja samalla teemalla vietetään myös Voimauttava vuorovaikutus -viikkoa.

Olemme päivittäin tekemisissä päiväkoti-, koulu- tai työkavereiden kanssa. Kavereita voi myös saada harrastusten, vertaistuen, netin tai opiskelun kautta. Ystävyys- tai kaverisuhteissa riittää, että on jokin yhteinen kiinnostuksen kohde. Joskus voi olla myös vaikea löytää kaveria.

Kaveruus ja ystävyys perustuvat vastavuoroisuuteen. Ystävän ei kuitenkaan tarvitse olla samanlainen. Kaveruuden tärkeä perusta on se, että kunnioittaa toista sellaisena kuin hän on. Ystävyydessä ei ole oikeaa tai väärää. Ystävyyttä voi olla monenlaista, ystävänä voi olla myös eläin.

Miten puhevamma vaikuttaa kaveri- ja ystävyyssuhteisiin? Miten päiväkodissa tai koulussa ystävystyy, jos ei ole puhetta?

Mitä ammattilaisina voimme tehdä, jotta ystävyydelle ja kaveruudelle jäisi tilaa? Miten vahvistaa ystävyyden ja vertaisuuden mahdollisuuksia päiväkodeissa, kouluissa, kuntoutuspalveluissa ja arjen toiminnoissa?

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät arjessa tule toimeen puheen avulla. Puhe voi puuttua kokonaan tai se voi olla hyvin epäselvää. Osalla voi olla myös vaikeuksia ymmärtää puhetta.

Puhevammaisten viikkoa koordinoi Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki. Yhteistyökumppaneina ovat lukuisat puhevamma-alan järjestöt ja muut toimijat.

 

Päivitetty: 09.09.2019