Puhevammaisuus

Suomessa on noin 65 000 ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai puhe on hyvin epäselvää. Osalle heistä myös puheen ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen vuorovaikutuksen sujumiseksi olisi tarpeen.

Puhevamma voi olla synnynnäinen tai seurausta aivoverenkierron häiriöstä, onnettomuudesta tai sairaudesta. Esimerkiksi aivoverenkierron häiriön seurauksena noin 3000 ihmistä vuosittain menettää kyvyn kommunikoida puheella.

Kommunikoinnin apuvälineet voisivat auttaa noin 30 000:ta puhevammaista henkilöä. Esimerkiksi uusin teknologia mahdollistaa kommunikoinnin älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen ja katseohjauksen avulla. Moni puhevammaisista henkilöistä, heidän omaisistaan ja jopa ammattilaisista ei edelleenkään tiedä erilaisista apuvälineratkaisuista ja muista mahdollisuuksista kommunikoida.

Lisätietoa puhevammaisuudesta löytyy Papunetin (www.papunet.net) sivuilta:

Lisätietoa kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluista (www.tikoteekkiverkosto.fi)

Päivitetty: 21.09.2015

« Takaisin