Sanna kertoo kommunikointikansiolla

Sanna kertoo itsestään ja puhevammaisuudestaan sekä siitä, miten hänen kanssaan tulisi kommunikoida. Sanna toivoo, että hänelle jutellaan ja että hänen kommunikointikansiotaan käytetään. Sannalla on käytössä kansion lisäksi puhelaite sekä puhevammaisten tulkki.

Lisätietoa puhevammaisuudesta, kommunikointikeinoista ja apuvälineistä sekä tulkkauspalvelusta
(www.papunet.net)

Lisätietoa kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluista
(www.tikoteekkiverkosto.fi)

Päivitetty: 01.07.2022

« Takaisin